All Izz Well

Nİsa.
İstanbul.
Biber dolmasının kabuklarıyla aşk yaşıyorum.

Kısın geldigini nasil anlarım

yuruyencamasirmakinesi:

Cips yerken parmagimi yaladigimda (evet kzhajahabahhashsh) elim sonradan üşüyorsa kıs gelmiş demektir.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter